Những Câu Nói Kinh Điển Trong Đam Mỹ (1)

1999 đến 2006, thời gian 7 năm, chỉ yêu mỗi người này, giống như đã trở thành một phần cơ thể chính mình, tồn tại như việc đương nhiên, có đôi khi thậm chí còn không cảm nhận được, nhưng nếu đến lúc phải rời bỏ rồi sẽ không nỡ, đau, đến phát khóc

Những Câu Nói Kinh Điển Trong Đam Mỹ (1)

0f2fe41c4f982126b358a1579a1623eb

------Bình Đạm Như Thủy-------

ddf2817a888c45c24ae903f463510c65

------Quỷ Hành Thiên Hạ-------

903e6fbc26fc296ccdd4c7813c374787

------Hoàng Thúc-------

5d1b36a7f342c3d26bbf4b033a1a8cba

------Hoàn Khố-------

5ceb44a683689c017f5f7096b8a59a1d

------Đế Đài Xuân-------

7d22db71702050130b49353a4994b8f1

------Quỷ Hành Thiên Hạ-------

676e7e80b871c2995d4109b5691572d3

------Đối Diện Tương Tư-------

a5a45fcc1531bc8906816c39e53ae5d4

------Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi-------

e593329b6ef5bed6f314e969cda414db

------Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi-------

efc08bafcdef9c4e2dfb6cc9848839f1

------Song Sinh-------

.
Nguồn ảnh: Sưu Tầm

12 nu than | de ba