Đam Mộng

Ổ LEN NHỎ

[Review] Mất Trí Nhớ Đừng Quậy – Ai nói mất trí nhớ là sẽ ngược?
1vs1

[Review] Mất Trí Nhớ Đừng Quậy – Ai nói mất trí nhớ là sẽ ngược?

Chung Nghi Bân và Sở Khâm vốn là một cặp đôi, tuy là yêu nhau nhưng vẫn luôn không công khai, có lẽ vì lẽ đó mà tình cảm giữa hai người mơ hồ có một bức màn mỏng chắn ngang. Cứ tưởng mối quan hệ vẫn sẽ duy như vậy nhưng một sự kiện diễn ra khiến cặp đôi nhanh chóng tiến vào một trạng thái mới.
3 min read
12 nu than | de ba