Góc Tản Mạn (3)

"Rằng nhạn không biết từ đâu Bay về đúng lúc nỗi sầu dâng lên Phải chăng nhạn cố tình quên Rằng người xưa ấy đã lên trời rồi"

Góc Tản Mạn (3)

Ai bảo cây không buồn không khóc
Đá không sầu không nhớ thương ai
Cây không buồn sao lá vàng rơi rụng
Đá không sầu sao đá mọc rêu xanh...

49128378_2243211935922406_2643220039003537408_n

Tằng kinh Thương Hải nan vi thủy
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

-- Ly tứ kỳ 4 - Nguyên Chẩn --

34070944_2084899405086994_1512522542022131712_n

"Rằng nhạn không biết từ đâu
Bay về đúng lúc nỗi sầu dâng lên
Phải chăng nhạn cố tình quên
Rằng người xưa ấy đã lên trời rồi"
--- Thanh thanh mạn - Lý Thanh Chiếu ---

40243255_2168314323412168_3220809465762676736_n

Cẩm sắt vì sao ngũ thập huyền
Mỗi dây mỗi trụ, nhớ hoa niên
Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp
Vọng đế lòng xuân, gởi Đỗ quyên
Trăng sáng biển xanh, châu đổ lệ
Khói vương nắng ấm, ngọc Lam điền
Tình này sớm tạo niềm nhung nhớ
Là buổi đầu tiên, chút nỗi niềm....

44208401_2195960493980884_4720333126054707200_n

12 nu than | de ba