Thế nào là dung túng? Thế nào là sủng nịch công??
.
Đây chính là dung túng, đây chính là sủng nịch công :v

1

2

3

4

5

6

7

8

Nguồn: Pet_Foolery