Khi Senpai Cũng Thấy Bất Lực Trước Sự "Moe" Của Bạn (2)

Khi Senpai Cũng Thấy Bất Lực Trước Sự "Moe" Của Bạn (2)

Thế nào là dung túng? Thế nào là sủng nịch công??
.
Đây chính là dung túng, đây chính là sủng nịch công :v

1

2

3

4

5

6

7

8

Nguồn: Pet_Foolery

12 nu than | de ba