Thanh Thanh Mạn...

Thanh Thanh Mạn...

"Rằng nhạn không biết từ đâu

Bay về đúng lúc nỗi sầu dâng lên

Phải chăng nhạn cố tình quên

Rằng người xưa ấy đã lên trời rồi"

--- Thanh Thanh Mạn - Lý Thanh Chiếu ---

40243255_2168314323412168_3220809465762676736_n

12 nu than | de ba