/ Cuộn Len Của Mèo

Thanh Thanh Mạn...

"Rằng nhạn không biết từ đâu

Bay về đúng lúc nỗi sầu dâng lên

Phải chăng nhạn cố tình quên

Rằng người xưa ấy đã lên trời rồi"

--- Thanh Thanh Mạn - Lý Thanh Chiếu ---

40243255_2168314323412168_3220809465762676736_n