Tagged

Hiện đại

A collection of 4 posts

[Review] Sau Khi Bị Đánh Dấu, Alpha Siêu Khó Dỗ - Thân làm Alpha siêu cấp mà bị đè là như thế nào?
AOB

[Review] Sau Khi Bị Đánh Dấu, Alpha Siêu Khó Dỗ - Thân làm Alpha siêu cấp mà bị đè là như thế nào?

Nếu cuộc đời không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Giang Vân Biên chính là hình mẫu tiêu chuẩn của những anh công ngạo kiều vô cùng đáng yêu. Nhưng đời thì không như mơ, đúng là anh vẫn ngạo kiều và đáng yêu lắm nhưng lại bị số mệnh định đoạt là bị đè.

12 nu than | de ba